Özel

Şablonları genişlet

Bu özel sayfa biraz metni alır ve içindeki tüm şablonları yinelemeli olarak genişletir. Ayrıca {{#language:…}} gibi desteklenen derleyici fonksiyonlarını ve {{CURRENTDAY}} gibi değişkenleri de genişletir. Aslında, çift ayraçlı hemen hemen her şeyi genişletir.

Şablonları genişlet