Perde Tekstili Tarihi

Debian Türkiye sitesinden

Perde tekstili çok uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanoğlunun ilk olarak antik çağda havyan deri ve kürklerini kullanarak perdeler imal ettiği, mağaraların ağızlarını bu perdelerle kapattıkları bilinmektedir. Ayrıca Asya ve Amerika'daki birçok göçebe kavim çadırlarının girişlerini, kancalarla çadıra tutturulmuş perde benzeri aparatlarla kapatmaktaydılar. Bugünküne benzer perdeler ilk olarak yün, pamuk ve ipek üretim ve işlenmesinde öncü olan Mısır, Hindistan, Çin, Arabistan gibi büyük doğu medeniyetlerinde kullanmaya başlanmıştır. Gerek özel yaşam alanlarını yabancılardan gizlenmesi, gerek ışık ve tozdan korunmak gereksinimi ve gerekse de özellikle saray ve köşk sahiplerinin estetik beklentileri perde kullanılmasını zaruri hale getirmiş , buna müteakip doğunun tekstilde ulaştığı ustalık perde alanında da kendini göstermeye başlamıştır. Doğuda milattan önce dahi özellikle ipek ve pamuktan sadece işlevsel değil son derece şık, dekoratif stor perdeler üretilmeye başlanmıştır. Avrupa ise perde ile ancak orta çağda haçlı seferleri sırasında tanışabilmiştir. Haçlı seferleri sırasında Avrupa'ya batıdan dokunmuş tekstil örnekleri getirilmiş, bu örneklerle özellikle Hollanda, İtalya ve Fransa'da tekstil alanında gelişmeler başlamıştır. Orta çağda Avrupa'da kumaş ancak zengin ve soylu ailelerin ulaşabileceği bir lükstü. Avrupalı bugünkü anlamda perde kullanımına ancak Rönesans sonrası başlayabilmiştir. Rönesans'la birlikte standartlar yükselmiş, sıradan insanlar için de kullanımı bir gereklilik oluşturmuş ve oluşan talep tekstil sektöründe ilerleme ve ucuzlamaya imkan sağlamıştır. Zamanla, kapı, pencere ve duş alanları perdeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Batıda perdecilik ve perde bugünkü durumuna 18 ve 19. yüzyıllarda sanayi devrimiyle ulaşabilmiştir. Seri üretim olanağı sağlayan tekstil makineleri tüm tekstil ürünlerinde olduğu gibi perdede de gelişimi hızlandırmış ve büyük kitlelere alım kolaylıkları sağlamıştır. Günümüzde perdecilik tekstil sektörünün önemli alanlarından biridir. Tarihi macerasına neredeyse insanlıkla birlikte başlayan perde bugün çeşitli malzeme, şekil, boyut, desen, renk ve işlevsellikle tüm dünyada kullanılmaktadır. Kir tutmayan perdeden, gürültü absorbe edici perdelere, ateşe dayanıklı perdeden, ultraviyole ışık tutma özelliği olana, stor perdeden ye, jaluziye, uzaktan kumandalı motorlu ve uzaktan bilgisayarlar tarafından kontrol edilebilen perdeden, elle taşınabilir perdeye kadar, binlerce kategoride perde bulunmaktadır.