Tarayıcıyı XSane'nin görmeme sorununun çözümü

Debian Türkiye sitesinden

(Tarayıcıyı XSane'nin görmeme sorunun çözmü sayfasından yönlendirildi)

XSane tarayıcıyı görmüyorsa şu şekilde sorunu çözebilirsiniz.

Root Terminali açıp bu komutları verin.


su
adduser kullanıcı_adı lp
adduser kullancı_adı scanner


Bu komutları verdikten sonra logoff yapıp tekrar login olun.

Kaynak