Debian-multimedia.org

Debian Türkiye sitesinden

Debian Çokluortam depoları

Debian'a çokluortam depolarını eklemek için sources.list dosyasını root haklarıyla açın(bkz: sources.list dosyasını nasıl düzenlerim

Ardından kullandığınız Debian dalına uygun depoları ekleyin. Depo adresleri şöyle;

Kararlı sürüm (Lenny) için

deb http://www.debian-multimedia.org stable main

Testing (squeeze) sürüm için

deb http://www.debian-multimedia.org testing main

Unstable (Kararsız - sid) sürüm için

deb http://www.debian-multimedia.org sid main

Depo adreslerini dosyaya ekleyiniz. Ardından depo anahtarını sisteme tanıtıyoruz.

apt-get install debian-multimedia-keyring


apt-get update

Kaynaklar

http://debian-multimedia.org/

--Malzeme muhendisi 12:21, 3 Haziran 2008 (UTC)