Nautilus CD/DVD Burn

Debian Türkiye sitesinden

Nautilus CD/DVD Burn

Gnome dosya yöneticisi nautilusun bir özelliğidir basitçe içine attığınız dosyaları yazar.

Ekran Görüntüleri

Boscd.png EkranGoruntusu-CD-DVD Yazıcı.png EkranGoruntusu-CD-DVD Yazıcı66.png EkranGoruntusu-Diske Yaz87.png EkranGoruntusu-İsimsiz Pencere.png EkranGoruntusu-Windows uyumluluğu.png EkranGoruntusu-Dosyalar DVD'ye yazılıyor.png