Depolar, güncelleme, apt-get

Debian Türkiye sitesinden

Apt-Get Kullanımı, Depolar ve Sistem Güncellemesi

GNU/Linux ilk kez ortaya çıktığında ve palazlanmaya başladığında tar.gz vardı. Daha sonra dağıtımlar ortaya çıkmaya başlayınca bazı yetersizlikler göze çarpmaya başladı. tar.gz(kaynak kod) işi profesyonelce idi ve bağımlılık, sistemin güncellenmesi, paketlerin sağlıklı bir şekilde kurulup kaldırlıması için paket yönetim sistemlerine ihtiyaç vardı. Debian projesi altında geliştirilen dpkg sistemi bu sorunları hallediyordu fakat bir süre sonra bunun için pratik bir arayüz ihtiyacı başgösterdi ve APT doğdu. Apt daha sonra başka dağıtımlar içinde port edildi.


Apt komutu ve parametreleri

Apt bir konsol aracıdır. Grafik arayüzdeki muadili Synaptic'tir denilebilir. Tek başına tüm paket yönetim sistemini çekip çevirebilir. Apt-get ile yaptığınız hemen her işi Synaptic ile yapabilirsiniz.

Komut yapısı

apt-get [parametre] program_adı

Örneğin

# apt-get install mozilla
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
 libnss3 mozilla-mailnews mozilla-psm
Suggested packages:
 mozilla-chatzilla
Recommended packages:
 myspell-en-us myspell-dictionary
The following NEW packages will be installed:
 libnss3 mozilla mozilla-mailnews mozilla-psm
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 2658kB of archives.
After unpacking 7991kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

İşte bazı parametreler,

update - Retrieve new lists of packages
  upgrade - Perform an upgrade
  install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)
  remove - Remove packages
  autoremove - Remove all automatic unused packages
  purge - Remove and purge packages
  source - Download source archives
  build-dep - Configure build-dependencies for source packages
  dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)
  dselect-upgrade - Follow dselect selections
  clean - Erase downloaded archive files
  autoclean - Erase old downloaded archive files
  check - Verify that there are no broken dependencies

Debian sürümlerinin depo adresleri

Debian farklı sürümlere sahip bir dağıtımdır. Debian kararlı sürüm(şu an Etch), Debian testing(Lenny) ve Debian unstable(Sid). Debian kararlı sürüm güvenlik ve kararlılık tutkunları tarafından tercih edilirken Lenny ve Sid yenilik siteyen maceracı masaüstü Debiancılar tarafınfan kullanılır. Fakat adlarının testing ve unstable oluşundan belli olduğu gibi paket bütünlükleri ve kararlılıkları hakkında bir garanti yoktur. Bence pek çok dağıtımdan kararlı davranırlar... :)

Aşağıda verilen depo adresleri /etc/apt/sources.list dosyasına yazılmalıdır. Tüm bu depolar Synaptic yardımıyla eklenebilir.

#Debian Stable
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free 
#Debian Testing
deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free 
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free 
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free 
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free 
#Debian Unstable
deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free 
deb-src ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free 

Sistem güncellemesi

Debian'ın güçlü paket yönetim sistemi sisteminizi güvenli bir şekilde günceller. Sistemi güncellemek için isterseniz Synaptic isterseniz apt-get kullanabilirsiniz. Sistemi güncellemeye başlamadan önce paket indisini güncellemeniz gerek. Root haklarıyla

apt-get update

Bu işlem tamamlandıktan sonra

apt-get upgrade

Bu komut sistemi analiz edecek ve gerekli güncellemleri indirip sisteme kuracaktır.

Synaptic aracılığıyla güncelleme

Synaptic programını açtığınızda yukarıda Tazele butonunu göreceksiniz. Depoların güncellenmesi için tıklayın. İşlemler bitince Tüm Yükseltmeleri Seç butonuna tıklayın ve hepsini seçin. Ardından Uygula butonuna tıklayın ve sistemi güncelleyin...

--Malzeme muhendisi 10:39, 23 Şubat 2008 (EET)