Dosya sıkıştırma ve açma yöntemleri

Debian Türkiye sitesinden

Dosya Sıkıştırma Yöntemleri

ZIP ile sıkıştırma

$ zip -r deneme.zip dosya_veya_dizin

TAR ile gz olarak sıkıştırma

$ tar cvzf deneme.tar.gz dosya_veya_dizin

TAR ile bz2 olarak sıkıştırma

$ tar cvjf deneme.tar.bz2 dosya_veya_dizin

TAR.Z ile sıkıştırmak

$ tar -cZvf deneme.tar.Z dizin_veya_dosya

GZIP ile sıkıştırmak

$ gzip -9 dosya_veya_dizin 

Not:işlem bittikten sonra sonu dosya_veya_dizin.gz adında bir dosya oluşacaktır.

RAR ile sıkıştırma

$ rar a -ap deneme.rar dosya_veya_dizin

RAR ile şifreleyerek sıkıştırma

$ rar a -ap -p deneme.rar dosya_veya_dizin

NOT: Size 2 defa şifreyi sorar.

Dosya Açma Yöntemleri

zip dosyasını açmak

$ unzip deneme.zip

şifreli zip dosyasını açmak

$ unzip -P SIFRE deneme.zip

tar.gz dosyasını açmak

$ tar xvzf deneme.tar.gz
NOT
Başka bir dizine açmak için "-C" parametresi kullanılabilir:
$ tar xvzf deneme.tar.gz -C /Açmak/istediğiniz/dizin/

tar.bz2 dosyasını açmak

$ tar xvjf deneme.tar.bz2 

tar.Z dosyasını açmak

$ tar xvZf deneme.tar.Z

gz dosyasını açmak

$ gunzip deneme.gz

rar dosyasını açmak

$ unrar e deneme.rar

rar şifreli bir dosyayı açmak

$ unrar e -pPAROLAM deneme.rar


daa uzantılı dosyaları açmak

$ poweriso extract /home/kullanıci/dizin/dosya.daa / -od /home/kullanıci/dizin/

Not: programı yüklemek için: http://poweriso.com/download.htm

Karışık

Birden fazla ZIP dosyasını açmak

$ for i in *.zip; do unzip $i; done

eğer zip uzantılı dosyaların isminde boşluk karakteri varsa:

$ for i in *.zip; do unzip "$i"; done

Birden fazla şifreli RAR dosyayı açmak

$ for i in *.rar; do rar e -pPAROLAM $i; done

Parçalara bölünmüş şifreli RAR dosyası açmak

$ unrar e -pPAROLAM dosya_ismi.r00

rar ile dosyayi parçalara bölme

$ rar a -v15000k YENI_olusan_parcalar.rar girdidosyasi

(-v15000k ile 15 mb lik parcalara bölünüyor)

Kaynak