Lxde

Debian Türkiye sitesinden

Lxde logo.jpg
Lxde Masaüstü Ortamı

Hazırda çalışan bir sisteme kurulum

LXDE, Debian testing (Lenny) veya Debian kararsız'a (Sid) libc6 bağımlılığı nedeniyle ihtiyaç duyar.

aptitude update
aptitude install lxde

Alternatif olarak eğer en küçük lxde kurulumunu tavsiye edilen yazılımlar olmadan yapmak istiyorsanız:

aptitude install --without-recommends lxde

Yeniden başlatma, Kapatma ve Dinlenme Yapılandırması

Debian'da normal kullanıcılar öntanımlı olarak HAL güç yöneticisine erişemezler. Bu nedenle kendinizi "powerdev" grubuna eklemelisiniz. Aksi taktirde LXDE'den çıkarken kapat, dinlenme, uyku ve yeniden başlat modları size sunulmayacaktır.

Bunu root (yetkili kullanıcı) olarak komut satırına şu komutu vererek yapabilirsiniz:

gpasswd -a user powerdev

Giriş Yöneticisinin Yapılandırılması

GDM veya KDM

Yapılandırma kılavuzuna ihtiyaç yok. Sadece görünüm yöneticisinde listelenen oturumlardan LXDE'yi seçin. Eğer LXDE'yi görmüyorsanız, gdm veya kdm'yi yeniden başlatın.

SLIM

BU görünüm yöneticisinde bazı el ile yapılandırma gerekebilir. Lütfen kendi resmi belgelerini okuyun ve kendi /etc/slim.conf ve ~/.xinitrc dosyanızı yazın. Emir vermek için sizin ~/.xinitrc dosyanızın başına başına LXDE ile başlaması için:

exec startlxde

ekleyin

WDM

Nasıl kullanıldığını bilen varsa lütfen bunu düzenlesin.

XDM

XDM kullanıcının ev dizininde .xsession isimli bir dosya okur ve hangi pencere yöneticisinin başlayacağını belirler. Genellikle bu taze debian kurulumunda bulunmaz, bunu biz oluşturmalıyız ve LXDE başlatma komutunu buraya koymalıyız. Bu örnekte en küçük çalışan .xsession dosyasını görüyorsunuz:

#!/bin/sh
exec startlxde

Görünüm Yöneticiniz (display manager) yoksa, startx kullanın

Şu komutu kullanarak root (yetkili kullanıcı erşimi yapın:

update-alternatives --config x-session-manager

Sonra startlxde 'yi seçin. Sonraki sefere startx çalıştırıldığında, LXDE başlayacaktır.

yerleşim ve giriş yöntemi için yapılandırma (Configuration for locales and input method)

  • GDM veya KDM: yerleşimi ayarlamak gereksiz. im-switch ile giriş yöntemi degiştirilebilir.
  • SLIM: "exec startlxde" yerleşimi ayarlamadan önce bunu ~/.xinitrc içine koyun.

zh_TW.UTF-8 (Geleneksel Çince, Tayvan) benim yerleşimim, lütfen sizinkini yerine koyun.

export LC_ALL=zh_TW.UTF-8
export LANGUAGE=zh_TW.UTF-8
export LANG=zh_TW.UTF-8

Eğer giriş yöntemi kullanmanız gerekliyse şu satırlarıda ekleyin. Giriş yönteminizdeki belgeye başvurun. ben örnek olarak scim kullandım. (Beni onar: Belki burda bazı im-switch uyumlu yöntem kullanabiliriz. Bunu bilen varsa lütfen düzeltsin)

export GTK_IM_MODULE=scim
export QT_IM_MODULE=xim
scim -d

Yeni Bir Sisteme Kurmak

i386 veya amd64

Debian resmi kurulum sayfasında amd64 ve i386 olarak belirtilen kalıplarda LXDE menüsünde Advanced options (İleri Ayarlar) bölümünde belirtilen sistem mimarisi için kodları kullanır. 

Şu debian kurulum kalıplarını kullanın (NOT! bunun için haftalık ve günlük güncellenen kullanılabilir, RC1 olarak işaretlenmiş kalıp LXDE'yi içermemektedir).

Daha fazlasını kurulum notları kısmında okuyabilirsiniz (bu i386 için).

Other systems

For other architectures you have to issue a boot parameter to install LXDE as your desktop environment.

  1. Download a install image (the netinst is recomended)
  2. Issue the boot parameterdesktop=lxde
  3. Continue the install process as usual.

Read more in the install notes (this is for i386).

Sisteme hafif yüklenen CD

Daha basit sistemler için XFCE (öntanımlı) ve LXDE özel bir CD bulunmaktadır. For simpler systems there is a special CD with XFCE (default) and LXDE as desktop environments, download the one for your system architecture

Before the installation starts put desktop=lxde as boot parameter to install lxde instead of xfce.

eee PC

dd if=debian-eeepc.img of=/dev/<USB-DEVICE>

Not: <USB-DEVICE> = USB aygıtı, hasdisk bölümü değil. (/dev/sdX Değil /dev/sdX1)

Ayrıca bakınız

  • debian.org sitesinden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
  • Sidux - Debian karasız temelli LXDE kullanan dağıtım.

Kaynak