MİMMS

Debian Türkiye sitesinden

MiMMS

Bir MMS (ör. mms://) duraksız video akışı kaydedicisidir.

Kurulum:

Synapticden mimms'i aratıp kurabilirsiniz yada root terminale

apt-get install mimms

yazın.

Kullanımı:

mimms [seçenekler] <url> [çıktı]

Seçenekler:

 -c, --clobber     Varolan dosyanın üzerine yazılmasına izin ver;
             öntanımlı olarak buna izin verilmemektedir.
 -t, --time <dakika>  verilen rakam kadar dakika kaydet;
             öntanımlı olarak bitene kadar kaydeder.
 -v, --verbose     yığın hata mesajlarını stderr üzerine yaz.
 -q, --quiet      durum mesajarını stdout üzerine yazma.
 -h, --help       stdout üzerinde bu yardım mesajını göster.

URL Değişkeni:

mms (MMS)      ör. mms://<sunucu>[:geçit]/<yol>

           bütün desteklenen yolları kullanacağım.


mmst (MMS TCP)    ör. mmst://<sunucu>[:geçit]/<yol>

           sadece TCP yöntemini deneyeceğim.


mmsu (MMS UDP)    Şuan desteklenmiyor; (duraksız akış indirmek için yetersiz)              


mmsh (MMS HTTP)    ör. mmsh://<sunucu>[:geçit]/<yol>

            sadece HTTP yöntemini deneyeceğim.


http (ASX HTTP)    ör. http://<sunucu>[:geçit]/<yol>[.asx]

            sadece ilk desteklenen URL kullanılır.


-  (stdin)     ör. stdin üzerinde bir MMS URL ara;

           sadece desteklenen ilk URL kullanılacak. 

Çıktı Değişkeni:

none          URL temel alınarak dosyaya akış yapar. 
 

filename        verilen dosyaya akış yapar.

-           stdout'a akış yapar. (şunu uygular --quiet.)

Kaynak

programın help dosyası