OpenOffice.org Kelime İşlemci Rehberi Bölüm 12 İçerik Tabloları, Dizin ve Kaynakça Oluşturmak

Debian Türkiye sitesinden

Orijinal sayfa: http://oooauthors.org/en/authors/userguide2/published/WG_index adresindeki bu belgenin tercümesidir.

Openofficeorg-20-writer.png
OpenOffice.org

Kelime İşlemci Rehberi

Bölüm 12 İçerik Tabloları, Dizin ve Kaynakça Oluşturmak:


Telif Hakkı

Telif hakkı © 2005 Yazarlar bölümünde belirtilen katkıda bulunanlara aittir. Bunu GNU General Public License, sürüm 2 veya daha sonrakiler altında yayınlayabilirsiniz veya değişiklikler yapabilirsiniz. (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), veya Creative Commons Attribution License, sürüm 2.5 veya daha sonrası (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/).

Bu rehberdeki bütün markalar kanunlara uygun olarak sahiplerine aittir.

Yazarlar

Jean Hollis Weber

Paul Miller

Iain Roberts

Rob Scott

Catherine Waterman

Sigrid Kronenberger

Martin Fox

Janet Swisher

John Kane

Gary Schnabl

Peter Kupfer

Geribildirim

Sürdüren: Jean Hollis Weber Lütfen yorumlarınızı veya bu belge hakkındaki önerileriniz şu e-posta adresine yollayın:

authors@user-faq.openoffice.org

Teşekkürler

Referans olarak kullanılan Comment insérer une Table des Matières, isimli Fransızca belgenin yazarı Sophie Gautier'e teşekkürler. Yayınlanma tarihi ve yazılım sürümü

29 Aralık 2006'da yayınlandı. OpenOffice.org 2.0.4. temel alınmıştır.

Konu başlıkları

Giriş

Bu bölümde OpenOffice.org Kelime İşlemci ile nasıl içindekiler tablosu, dizin, ve bir kaynakça Kelime İşlemci ve sitilleri hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.

İçindekiler tablosu oluşturmak

Kelime işlemcinin İçindekiler özelliği belgenizdeki başlıklardan otomatik içindekiler tablosu oluşturmanızı sağlar. Başladan önce başlıklarınızın tutarlı oluşturulduğundan emin olun. Örneğin Başlık 1'i bölüm başlıkları için kullanabilirsiniz ve Başlık 2 ve Başlık 3'ü bölüm alt başlıkları için kullanabilirsiniz.

Bu bölüm nasıl şunları yapacağınız göstermektedir:

 • Hızlıca içindekiler tablosu oluşturma, ön tanımlıları kullanarak.
 • İçindekiler tablosunu düzenleme.

Not: İçindekiler tablosunun farklı seviyeleri için sizde stil tasarlayabilirsiniz. Bu belgede basit olması için ön tanımlı stiller kullanacağız.

İçindekiler tablosunu çabuk oluşturmak

Her ne kadar içindekiler tablosu Kelime İşlemci ile ileri derecede tasarlanabilse de, çoğunlukla ön tanımlı olanı hoş bulacaklacaksınız. İçindekiler tablosu oluşturmak kolaydır:

1. Belgenizi oluşturduğunuz zaman, faklı başlık seviyeleri için şu paragraf stillerini kullanın (örneğin bölüm ve altbaşlık kısımları için): Başlık 1,Başlık 2, ve Başlık 3 . Bunlar içindekiler tablonuzda görünecektir. Siz daha fazla seviyede başlık kullanabilirsiniz ama ön tanımlı olarak sadece ilk 3 seviye içindekiler tablosunda görünecektir. Eğer ön tanımlı sitilleri kullanırsanız Figür 1 dekine benzeyebilir.
2. İmleci içindekiler tablosunun nerede oluşmasını istiyorsanız oraya koyun.
3. Ekle > Dizinler ve Tablolar > Dizinler ve Tablolar seçin.
Figür 1: Başlıklar örneği
4. Dizin/Tablo ekleme penceresinde hiç bir şeyi değiştirmeyin (Figür 3). Tamam'a tıklayın. Sonuç Figür 2 'deki gibi olacaktır.
Figür 2: İçindekiler tablosu örneği

Eğer metin ekler, siler, veya değiştirirseniz (böylece başlıklar farklı sayfalara gider) içindekiler tablosunu güncellemeniz gerekir.Bunu yapmak için:

 1. İçindekiler tablosuna imleci getirin.
 2. Sağ tıklayın ve açılan pencerede Dizin/Tablo Güncelle 'yi seçin.

Not: Eğer içindekiler tablosuna imleci yerleştiremezseniz, Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org Writer > Biçimlendirme Yardımı, imleç korunan yüzeylerde Etkin kutucuğunu işaretleyin.

İpucu: İstedğiniz zaman içindekiler tablosunu düzenleyebilirsiniz. içinde herhangi bir yerde sağ tıklayın, açılan menüde Dizin/Tablo düzenleyi seçin. Bir sonraki kısımda anlatıldığı gibi devam edin , “İçindekiler tablosunu düzenlemek”.

İçindekiler tablosunu düzenlemek

Belgenin içine düzenlenmiş bir içindekiler tablosu eklemek için:

 1. İçindekiler tablosu eklemek istediğiniz yere imleci yerleştirin.
 2. Ana menüden, Ekle > Dizinler ve Tablolar > Dizinler ve tablolar. Dizin/Tablo ekle diyaloğu penceresi açılır.
Figür 3. Dizin/Tablo diyalog penceresinin Dizin/Tablo sayfası

Dizin/Tablo ekle diyaloğu pencersinin (Figür 3) beş sayfası vardır. Herhangi biri veya birisi içindekiler tablosu oluşturulurken kullanılabilir:

 • Dizin/Tablo sayfasını içindekiler tablosunun özelliklerini ayarlamak için kullan.
 • Girişler ve Biçemler ile içinkiler sayfalarını kullanarak içindekiler sayfasındaki girişleri biçimlendirebilirsiniz.
 • Sütunlar 'ı kullanarak birden fazla sütun içine yerleştirebilirsiniz.
 • Arkaplan sayfasını içindekiler tablosunun arkaplanına renk ve grafik eklemek için kullanabilirsiniz.

Her sekmenin sol kenarındaki ön izleme kutucuğundan nasıl içindekiler tablosunun görüneceğini görebilirsiniz. (Eğer ön izleme kutucuğu görmüyorsanız, diyalog penceresinin sağ kenarındaki ön izleme kutucuğunu seçin.) Bu Bölümdeki canlandırma resimleri ön izleme kutucuğu gizli iken çekilmiştir.

Bütün değişikliklerinizi yaptıktan sonra Tamam 'ı tıklayarak, içindekiler tablosundaki değişikliklerinizi kaydedip, belgenizde görebilirsiniz.

Dizin/Tablo sayfasını kullanmak

Figür 3 te görüldüğü gibi, dizin/Tablo sayfasını kullanarak içindekiler tablosunun özellikleri ayarlanır.

Başlık Eklemek

İçindekiler tablosuna bir isim vermek için, Başlık alanına yazın (Zaten olan başlığı üzerine tıkayarak değiştirebilirsiniz) Başlığı silmek için Başlık alanını temizleyin.

Dizin tipini ayarlamak

Bir kaç çeşit dizin oluşturabilirsiniz. Şunları içerebilir:

 • İçindekiler Tablosu
 • Alfabetik dizin
 • Resim dizini
 • Tablo dizini
 • Kaynakça

Ayrıca kullanıcı tanımlı dizinlerde oluşturabilirsiniz.

Not: Sadece ilk oluşturduğunuzda dizin tipini değiştirebilirsiniz. Bir kere dizin tipini belirlediğinizde (örneğin, içindekiler dizini) bu tipi değiştiremezsiniz.

İçindekiler tablosunun kapsamını seçmek

Dizin/Tablo ekle alanındaki için aşağı açılır menüsünde Tüm Belge'yi seçin. İçindekiler tablosu oluşturmak için ek bir seçenek olarak sadece bölüm için oluşturma seçeneği vardır. Daha fazla bilgi için, Yardım > OpenOffice.org Writer > Contents 'e bakın.

Anahattan içindekiler tablosu oluşturmak

Bu seçenek anahat derecelerini kullanarak içindekiler tablosu oluşturmanızı sağlar; Daha önceden belirlenmiş başlık biçimleri ( Başlık 1-10 ) sıra ile içindekiler tablosuna eklenir.

Onaylama kutucuğunun yanındaki (...) düğmesine basarak içindekiler tablosunun numaralandırma özelliklerini değiştirebilirsiniz. Figür 4 'te olduğu gibi her sevşye içeriğin önüne numara koymak istiyorsanız bu kullanışlı olabilir.

Figür 4: Numaralar ile içindekiler tablosu

Dizin İşaretlerinden oluşturmak

Bu seçenek Ekle > Dizinler ve Tablolar > Giriş ile eklenmiş olan her hangi bir dizin girşini ekler. Normalde bu seçeneği içindekiler tablosu için kullanmayacaksınız.

El ile yapılan değişikliklere karşı korumalı

El ile yapılan değişikliklere kapalı kutucuğunu işaretleyerek, yanlışlık ile içindekiler tablosunun değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Eğer bu kutucuk işaretli ise, içindekiler tablosu sadece menüden veya Dizin/Tablo ekle penceresinden yapılabilir. Eğer kutucuk işaretli değil ise, içindekiler tablosu diğer metinler gibi değiştirilebilir.

İpucu: El ile yaptığınız değişiklikler içindekiler tablosunu güncellediğinizde kaybolur.

Seviye numaralarının değiştirilmeside içerilir

Kelime işlemci öntanımlı olarak içindekiler tablosu oluştururken 10 başlık seviyesi gösterir. (veya daha az sayıda ise, belgede kullanılan seviye sayısı). Seviye sayısını değiştirmek için Şu düzeye kadar değerlendir kutucuğuna gerekli numarayı gir.

Ek biçemlerden oluşturmak

Kelime işlemci otomatik olarak içindekiler tablosundaki bütün paragraflara ön tanımlı başlık biçemlerini kullanır (Başlık 1, Başlık 2, ve bunun gibi). diğer biçemlerle paragrafları biçimlendirmek için:

1. Buradan oluştur alanında, ek biçemler kutucuğunu seçin. (ek biçemler seçeneği Figür 3 te görülmekdir)
2. Kutucuğun sağ kenarındaki (...) düğmesine tıklayın. Biçem atama penceresi (Figür 5) açılır.
Figür 5. Biçem ana penceresi
3. Uygulanmadı sütununda, içindekiler tablosuna atamak istediğiniz biçeme tıklayın.
4. İstenilen anahat seviyesine getirmek için >> düğmesini kullanın. Örneğin, seçtiğinizi biçimi üst seviye girişleri için kullanmak için, >> düğmesine bir kere tıklayın biçimi 1 sütun hareket ettirin. Biçimi ters yönde hareket ettirmek için, << düğmesini kullanın.
5. Değişiklikleriniz kaydetmek için Tamam 'ı tıklayın ve Dizin/Tablo sekmesine geri dönün veya vazgeçe basıp değişiklikleri kaydetmeden geri dönün.

Not: Eğer Anahat kutucuğu işaretli ise, ön tanımlı bir başlık biçinin yerinde değişiklik yaptığınızda, ön tanımlı anahat yapısı yerine konur.

Girişler sayfasını kullanmak

Figür 6. Dizin/Tablo ekle penceresinin Girişler sayfası


Başlamak için, Seviye sütunundan biçimlendirmek istediğiniz anahat seviyesini seçin bir sayıya basın. (sonra değişikliklerinini tüm seviyelere uygulayabileceksiniz.) Yapı satırı o seviye için öge girişlerini gösterir. Yapı satırındaki her düğme bir ögeyi temsil eder:

 • E# düğmesi “bölüm numarası”nı temsil eder, bu başlık numarası anlamına gelir, sadece bölümler için değil, ayrıca diğer başlık seviyeleri için.
 • E düğmesi metin girişini temsil eder.
 • T düğmesi sekme durağını temsil eder.
 • # düğmesi sayfa numarasını temsil eder.
 • LS düğmesi köprü başlangıcını temsil eder.( bu düğme ön tanımlı yapı satırında belirmez)
 • LE düğmesi köprünün bittiğini temsil eder. (Bu düğme öntanımlı Yapı satırında görülmez.)

Yapı satırındaki her beyaz alan bir boşluk alanını temsil eder. Eğer arzu ederseniz metin düzenleyebilirsiniz.

Not Bazı işletim sistemlerinde, windows Xp gibi, E# ve E düğmeleri F# ve F olarak görünür, ve LS ve LE düğmeleri IS ve IF olarak görünür(görünen E veya L bölümlerinin altlarındaki karakterler kesilir.) sorun OpenOffice.org'un gelecek sürümünde çözülecektir.

Not: Eğer belgeniz için belirlenmiş bölüm numarasından önce “Giriş metni “ kelimesi içeriyorsa, içindekiler tablosundaki E# alanında ayrıca “giriş metni” kelimesi içerecektir. Eğer sayfa numarası ile bölüm numrasını beraber içermek istiyorsanız ( örneğin, “ 1-1, 1-2, ... ” biçimi) , o sayfa numarasının içindekiler tablosunda “ giriş metni 1-1 ” şeklinde göründüğünü farkedeceksiniz, muhtemelen siz bunu istemiyorsunuz.

Ögeleri değiştirmek

Yapı satırındaki ögeyi değiştirmek için, o ögeyi temsil eden düğmeye basın ve sonra onun yerine geçmesini istediğiniz ögenin düğmesine Yapı satırındaki düğmelerden basın. Örneğin, bölüm numarasını sekme durağı ile değiştirmek için, Yapı satırındaki E# düğmesine basın (basıldığı zaman görünür olur) ve sonra uygulanabilir ögeler satırından Sekme durağı düğmesine basın.

Öge silmek

Yapı satırından öge silmek içi, o ögenin düğmesine basın ve sonra klavyenizden Sil(delete) düğmesine basın. Örneğin, bir sekme durağını silmek için, T dümesine basın ve sonra Sil(delete) düğmesine basın

Öge eklemek

Yapı satırına bir öge eklemek için:

 1. Öge eklemek istediğiniz yerin sol tarafına imleci getirin.
 2. Yapı satırındaki beş düğmeye basın. (örneğin, bir sekme durağı eklemek için.) O yeni ögeyi temsil etmek için Yapı satırında br düğme belirir.

Bir girişi köprü yapmak

Ön tanımlı Yapı satırını değiştirip bölüm numarasını ve metin girişini köprü haline getirmek için, şu basamakları izleyin:

 1. Yapı satırında E# düğmesinin sol tarafındaki beyaz alana imleci yerleştirin
 2. Köprü düğmesine basın. Yapı satırında bağlantıyı temsil eden bir LS düğmesi belirecektir.
 3. Yapı satırında E düğmesinin sağ tarafındaki beyaz alana imleci yerleştirin.
 4. Tekrar Köprü düğmesine basın. Yapı satırında köprünün bittiğini ifade eden bir LE düğmesi belirir.

Figür 7 yukarıdaki basamakların tamamlanmasını temsil eder. Artık o seviyedeki numara ve metin girişleri köprü olacak.

Figür 7: İçindekiler tablosunda Köprü

Karakter biçemleri uygulamak

Bir ögeye karakter biçemi uygulamak için:

 1. Yapı satırında biçem uygulamak istediğiniz ögenin düğmesine basın.
 2. Karakter Biçemi açılır menüsünde, istediğiniz biçimi seçin. Kelime işlemci seçili ögeye seçilen biçemi uygular.

Karakter biçeminin özelliklerini düzenlemek veya görüntülemek için, Karakter Biçemi açılır menüsünden biçemi seçin ve düzenle düğmesini tıklayın.

İpucu:

Köprüler için altı çizili mavi ön tanımlı karakter biçemi İnternet Köprüsü içindir. Eğer içindekiler tablosundaki girişlerin mavi ve altı çizili olmadan köprü gibi çalışmasını istiyorsanız internet bağlantısı karakter özellilerini değiştirmelisiniz. Ama bu tüm belgedeki köprülerin özelliklerini değiştirir.

Eğer diğer köprülerim (örneğin web sitesi adreslerinin) ön tanımlı biçemde kalmasını istiyorsanız, içindekile rtablosundaki girişler için Karakter biçemi açılır menüsünden Dizin bağlantısını( Figür 7) seçin. Eğer gerekli ise Dizin bağlantısı için olan özellikleri değiştirin.


Değişiklikleri bütün anahat seviyelerine uygulamak

Görünen yapı ve biçem ayarlarını bütün ana hat seviyelerine uygulamak için Tüm düğmesine tıklayın.

Paragraf girinti biçemine göre sekme konumu

Bu kutucuk seçildiğinde, girişler kendilerinin bireysel biçemlerine göre girintilenecektir. Girintili bir paragraf biçemi sol tarafta yapılacağı zaman, sekme durağı bu girintiye bağlı olacaktır. Eğer bu kutucuk işaretli değil ise, sekme durağı sol kenar konumuna bağlı olacaktır.

Biçemler sayfasını kullanmak

İçindekiler tablosuna paragraf biçemleri uygulamak için Figür 8 de olduğu gibi, Biçemler sayfasını kullanın. Tablonun her seviyesine farklı paragraf biçemi uygulayabilirsiniz.

Figür 8. Dizin/Tablo penceresinde Biçemler sayfası

Bir anahat için paragraf biçemi uygulamak:

 1. Düzey lisete kutusunda, arzu edilen seviyeyi seçin.
 2. Paragraf Biçemi liste kutucuğunda, uygulamak için paragraf biçemini seçin.
 3. Seçilen anahat seviyesine seçilen paragraf biçemini uygulamak için < düğmesine basın.

Düzey listesinde köşeli parantez içinde seviyenin biçemi görünür.

Bir anahat seviyesinden paragraf biçemini kaldırmak için:

 1. Düzeyler liste kutucuğunda, arzu edilen seviyeyi seçin.
 2. Varsayılan kutucuğunu tıklayın.

Bir paragraf sitilinin özelliklerini görmek için, paragraf biçemleri liste kutucuğunda biçemi seçin ve Düzenle düğmesine basın.

Not:

paragraf biçemini değiştirmek, sadece içindekiler tablosunu değil, tüm belgede bu biçemi kullanan bütün metinleri etkileyecektir.

Sütunlar sayfasını kullanmak

Sütunlar sayfası (Figür 9) içindekiler sayfasındaki sütunların sayısını değiştirir.

Figür 9. Dizin/Tablo ek sayfasının Kolonlar penceresi

Çok sütun eklemek

İçindekiler tablosunu birden fazla sütunda göstermek:

 1. İster arzu ettiğiniz sütun sayısını Sütunlar etiketinin yanındaki kutucuğa girin, ister sütun sayısını temsil eden ikonlardan birini seçin.
 2. Hatta Otomatik Genişlik kutucuğunu işaretleyerek sütunların genişliğini sayfanın genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Eğer bu seçili değil ise ise, el ile minik oklu kutucuklar ile ayarlayabilirsiniz:
 • Sütunlar arası Genişlik
 • Sütunlar arası Aralık
 1. Sütunların arasına ayraç koymayı tercih edebilirsiniz:
 • Satır: satır genişliği.
 • Yükseklik: Satır yüksekliği.
 • Konum: Eğer yükseklik %100 den az ise, satırın tabloya bağlı konumui göreceli konumu (üst, orta , alt).

Arkaplan sayfasını kullanmak

İçindekiler sayfasının arkaplanına renk veya grafik eklemek için Figür 10da görülen, arkaplan sayfasını kullanın.

Renk Eklemek

İçindekiler tablosunun arkaplanına renk eklemek için renk seçin.

Not: Hatta,düzenlerken içindekiler tablosunun arka planında gölge olduğunu düşünün, hali hazır ön tanımlı olarak gölgeli değil. Gölgeli olarak belirir çünkü, o bir alandır ve bütün alanların aynı şekilde gölgesi vardır.

Figür 10. Dizin/Tablo ekle penceresinin arkaplanı sayfasında grafik seçenekleri

Grafik eklemek

İçindekiler tablosunun arkasına grafik eklemek için:

 1. Olarak açılır menüsünde, grafik seçin. Şimdi arkaplan sekmesi Figür 11 de olduğu gibi grafik seçeneklerini gösteriyor.
 2. Seç düğmesine basın. Grafik bul penceresi açılır.
 3. İstediğiniz grafiği bulun ve düğmesine basın. Grafik bul diyaloğu kapanır ve seçilen grafik arkaplan sekmesinin sağ alt kenarında önizleme kutusunda belirir.(Eğer grafiği görmüyorsanız, önzileme kutucuğunu seçin)
 4. Belgenize grafik gömmek için, bağla onay kutucuğunu silin. Belgeye grafiği bağlamak ama gömmememk için, Bağla kutucuğunu seçin.
 5. Arkaplan sekmesi Tür alanında grafiğin nasıl belirmesini istedğinizi seçin:
 • Bir grafiği özel bir konuma yerleştirmek istiyorsanız, Ortala'yı (bence hatalı çevri Konum olmalıydı) seç ve sonra konumu seçin.
 • Grafiğin bütün arkaplanı kaplaması için, Alan 'ı seçin.
 • Grafiği bütün arkaplan boyunca tekrarlamak için, Döşe 'yi seçin.
Figür 11. Dizin/tablo ekle penceresinin arkaplan sayfasında Grafik seçenekleri

Renk veya grafik silmek

Tablo arka planından ren veya grafik silmek için:

 1. Olarak açılır menüsünden Renk seçeneğini seçin.
 2. Dolgu yok 'u seçin.

İçindekiler tablosu bakımı

Bu bölüm şunları nasıl yapacağınızı göstermektedir:

 • Hazırda var olan bir içindekiler tablosunu düzenlemek.
 • Belgede değişiklik yapıldığı zaman içindekiler tablosunun güncellenmesi.
 • Bir içindekiler tablosunun silinmesi.

İçindekiler tablosunun düzenlenmesi

İçindekiler tablosunu düzenlemek için :

1. İçindekiler tablosunun üzerinde herhangi bir yere sağ tıklayın.

İpucu:

Eğer içindekiler tablosuna tıklayamıyorsanız nedeni korunuyor olması olabilir. Bu korumayı kaldırmak için, Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org Writer >Biçimlendirme yardımı ve İmleç korunan yüzeylerde Etkin 'i seçin. Eğer içindekiler tablosunu imleci etkin kılmadan düzenlemek istiyorsanız, sayfa 16 da anlatıldığı gibi gezgini kullanarak ulaşabilirsiniz.

2. Açılır menüden, Dizin/Tablo düzenleyi seçin. Dizin/Tablo ekle penceresi (sayfa 4 te Figür 3 ) açılır ve daha önceki bölümde açıklandığı gibi tabloyu düzenleyip kaydede bilirsiniz.

Ayrıca Dizin/Tablo penceresine Gezginden ulaşabilirsiniz (Figür 12).

Ayrıca Dizin/Tablo penceresine Gezginden ulaşabilirsiniz (Figür 12).

 1. Gezgini açın (F5'e basın).
 2. Dizinlerin yanında + işaretine basın.
 3. Arzu ettiğiniz dizinin üzerinde sağ tıklayın.
 4. Dizin > Düzenle.

İçindekiler tablosunu güncellemek

Kelime işlemci otomatik olarak içindekiler tablosunu güncellemez, bundan dolayı başlıklarda değişiklik yaptıktan sonra sizin güncellemeniz gerekmektedir. Belgede değişiklik yaptığınızda içindekiler tablosunu güncellemek için:

 1. İçindekiler tablosunda her hangi bir yerde sağ tıklayın.
 2. Açılır menüden Dizin/Tablo güncelleyi seçin. Kelime işlemci içindekiler tablosunu günceller ve belgeye bunu yansıtır.
Figür 12: Gezginden dizine ulaşmak

Not:

Ayrıca Figür 12 deki menüde olduğu gibi gezginden Dizin > Güncelleyi seçerek güncelleyebilirsiniz.

İçindekiler tablosunu silmek

Bir belgeden içindekiler tablosunu silmek:

 1. İçindekiler tablosunu her hangi bir yerine sağ tıklayın.
 2. Açılır menüden, Dizin/Tablo sil 'i seçin. Kelime işlemci içindekiler tablosunu siler.

Not: Kelime işlemci silmeyi onaylamanızı istemeyecektir! Bir içindekiler tablosunu silerken dikkatli olun. Ayrıca Figür 12 de görüldüğü gibi Dizini Geziginden Dizin > Sil 'i seçerek silebilirsiniz.

Alfabetik Dizin Oluşturmak

Bir alfebetik dizin (bir başvuru dizini gibi) belgede bulunan tabirler ve anahtar kelimeler listesidir, eğer bir düzende olursa okuyucuya hızlı bilgi bulması hakkında yardımcı olabilir. Genelde kitabın veya belgenin arka tarafında ve bazı kelimeleri veya tabirleri alfabetik sıra ile sayfa numarası ile listeler. Bu bölüm şunların nasıl olduğunu anlatacak:

Dizin girişleri eklemek.

 • Hızlıca alfabetik dizin oluşturmak.
 • Dizin girişlerinin görünümünü düzenlemek.
 • Hazırda varolan dizin girişlerini görüntülemek ve düzenlemek.

Dizin girişleri eklemek

Bir dizin oluşturmadan önce, biraz dizin girdisi oluşturmalısınız.

1. Dizine eklemek için kelime yada tabir boyayabilir veya kelime yada tabirin başına imleci getirebilirsiniz( Eğer tek giriş için bir çok kelime eklemek istiyorsanız, bütün tabiri boyamak daha iyi olacaktır.)
2. Figür 13 de görülen tabloyu açmak için Ekle > Dizinler ve Tablolar > Giriş 'e tıklayın. Giriş kutusunda görülen kelime veya tabiri kabul edebilir veya değiştirebilrsiniz size kalmış. Eğer imleci kelimenin başına yerleştiriseniz, Giriş kutusuna tıkladığınızda o kelime giriş kutusuna yazılır.


Figür 13. Dizin girişi eklemek
3. Ekle 'ye tıklayarak girişi oluştur.
4. Diyalog kutusunu kapatmadan birçok giriş yapabilirsiniz. her biri için:
 • Dizine almak istediğiniz belgedeki yere tıklayın.
 • Diyalog kutusunda tekrar tıklayın.
 • Eğer gerekli ise girişi değiştirin ve Ekle 'ye basın.
5. Girişlerden tatmin olduğunuzda Kapat 'a Basın.

Not: Eğer alan gölgeleme aktif ise (Bakınız Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org> Görünüş > Metin Belgesi > Alan gölgesi ), Dizine eklenecek kelime yada tabir seçildiğinde, metin gri arkaplan ile görünür. Dizin girişleri metinden farklı olarak gri dörtgene el işaretlenir.

İpucu:

Ayarıca Giriş ekle diyalog kutusunu Ekle çubuğundaki Giriş konuna tıklayarak açabilirsiniz Figür 14'de görüldüğü gibi. ( görünüm/araç çubukları/ekle 'i işaretlediğinizde açılıyor)

Figür 14: Ekle araç çubuğunda ikon girişi

Hızlıca alfabetik dizin oluşturmak

Şimdi dizin girişleri olduğuna göre, artık dizin oluşturabilirsiniz.

Her ne kadar dizinler Kelime İşlemcide genizce düzenlenebilse de, sadece bir kaç değişikliğe ihtiyacını var. Hızlıca bir dizin oluşturmak için:

 1. İmleci dizin eklemek istediğiniz yere getirin ve Ekle > Dizinler ve Tablolar > Dizin/Tablo.
 2. Dizin/Tablo ekle diyaloğunun Dizin/Tablo sayfasında Tür kutusunda (sayfa 22'de Figür 15 ), Alfebatik Dizini seçin.
 3. Seçenekler kısmında, Büyük/Küçük Harf duyarlı seçeneğinin seçimini kaldırmak isteyebilirsiniz.
 4. Tamam 'ı tıklayın.

Eğer girişlerin dizinini değiştirir, ek yapar veya silerseniz, dizini güncellemeniz gerekir. Kelime işlemci otomatik olarak dizini güncellemez. Bunu yapmak için, sayfa 16da belirtilen basamakları yapın

Dizin girişlerini tasarlamak

Aşağıda dizin girişi diyaloğundaki alanların özet tanımlaması ve nasıl kullanılacakları var.

 • Dizin – dizin tipi bu giriş içindir. Öntanımlı olan Alfabetik dizindir ama bu alanı siz içindekiler tablosu veya kullanıcı tanımlı dizinler için veya her hangi bir şeyin listesi için fazladan giriş yapmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, sadece metinde türlerin bilimsel isimlerini içeren bir dizin veya türlerin ortak isimlerini içeren ayrı dizinler isteyebilirsiniz. Bakınız “Diğer tür dizinler oluşturmak ve kullanmak” sayfa 27.
 • Giriş – seçili dizine eklenecek kelime veya cümle. Bu kelime veya cümlenin kendisinin belgede olması gerekmez; Eş anlamlısını veya dizinde görünmesini istediğiniz terimleri ekleyebilirsiniz.
 • 1. anahtar – Bir dizin anahtarı, sayfa numarası ile alakası olmayan ve sayfa numarası olan birkaç alt girişi olan bir dizin girdisidir.Birbiri ile alakalı başlıkları guruplandırmak için anahtarlar kullanışlı bir yoldur. (Bakınız “ Bir dizin anahtarı kullanımı örneği sayfa 21de.)
 • 2. Anahtar – Birinci seviye anahtarların, ikinci seviye kendiside anahtar olan girişlere sahip olduğu(sayfa numaraları olmadan), üç seviyeli dizine sahip olabilirsiniz. Bu seviyede karmaşık dizin olması genelde gerekli değil.
 • Ana giriş – aynı terim birkaç sayfada dizine alındığında, genellikle o başılıklı sayfalar daha önemli veya daha detaylı bilgiye sahiptir, bu nedenle bu ana giriştir. Esaslı sayfa numarası veya en önemlisi için, göze çarpan giriş yapmak için, Göze çarpan ana giriş için sayfa numarası veya en önemli için, göze çarpan giriş yapmak için, bu onay kutucuğunu seçin ve ana dizin girişi için sayfa numarası yazı tipini seçin örneğin kalın olabilir.
 • Tüm eş metinlere uygula – Eğer kelime işlemcinin şuanki seçimdeki kelime veya cümleyi otomatik olarak işaretlemesini istiyorsanız, onay kutucuğunu işaretleyin. Büyük küçük harfe duyarlı ve yalnızca tam sözcükler onay kutucukları eğer Tüm eş metinlere uygula onay kutucuğu seçili ise belirecektir.

Bir dizin anahtarı kullanımı örneği

Bir dizin anahtarı altında alt girişleri olan birincil giriştir. Örneği, buna benzer bir guruplandırma yapmak isteyebilirsiniz:

OpenOffice.org

kelime işlemci.........5
Hesap tablosu.........10
Sunu ..............15

Bu örnekte OpenOffice.org ilk anahtardır. Alt girişler (sayfa numaraları görünen) dizin girişleridir. Kelime İşlemci başlığı için bir dizin girişi eklemek için, dizin girişi ekle diyaloğunda (Figür 13 sayfa 18), Giriş kutucuğuna “Kelime İşlemci” yazın ve 1. Anahtar kutucuğuna “OpenOffice.org” yazın.

Dizinin görünümünü yapılandırmak

Dizin/Tablo ekle diyalog kutusunun (Sayfa 9'da Figüre 15) beş sayfası vardır. Hiçbir veya hepsi dizinin yapılandırılması için kullanılabilir.

 • Dizin/Tablo sayfasını kullanarak dizinin özelliklerini ayarlayın.
 • Girişler ve Biçemler sayfalarını kullanarak dizinin girişlerini yapılandırabilirsiniz.
 • Sütun sekmesini kullanarak sizine birden fazla sütun koyabilirsiniz.
 • Arka plan sekmesini kullanarak dizinin arka planına renk ve grafik ekleyebilirsiniz.

Diyalog penceresinin sol kenarında ön izleme kutusu yer alır, üzerinde çalıştığınız dizinin nasıl göründüğünü gösterir. (Eğer ön izleme penceresini göremiyorsanız, diyalog penceresinin sağ kenarındaki ön izleme kutucuğunu işaretleyin.)

Değişiklikleriniz tamamladıktan sonra, Tamam'ı tıklayıp kaydedin böylece yaptıklarınız belgede görünür.

Dizin/Tablo sayfasını kullanmak

(Figür 15) Dizin Tablo sayfasını kullanarak dizinin temel özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Figür 15: Dizin/Tablo ekle diyaloğunun dizin/tablo sayfası
1) Dizine bir başlık vermek için Başlık alanına tıklayın. (üzerine yazarak varolan başlığı değiştirebilirsiniz) başlığı silmek için başlık alanını temizleyin.
2) Dizinin yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek için, Elle yapılan değişikliklere karşı korumalıyı seçin. Eğer bu seçili ise dizin sadece menü veya dizin/tablo ekle diyaloğu ile değiştirilebilir. Eğer işaretli değil ise el ile belgenin içindeki diğer metinler gibi değiştirilebilir.

İpucu: Dizinde el ile yapılan değişiklikler güncellediğiniz zaman kaybolur.

3) Aşağı açılır listeden dizin/tablo alanı oluştur içinden, tüm belgeyi seçin. Yada sadece şuan ki bölüm için dizin oluşturu seçebilirsiniz.
4) Diğer çeşitli seçenekler girişlerin nasıl ele alınacağını belirler:
   • Eş girişleri birleştir. Aynı girişlerle nasıl uğraşılacağını tanımlar. Normalde dizine alınmış kelimelerden veya tabirlerden her biri dizinde görünür; Eş girişleri birleştiri kullanarak bunlar p ve pp ile birleştirilirler. Eğer bir sayfa aralığının gösterilmesini istiyorsanız, Sonraki Sayfa yada sayfalarla birleştiri seçin – (23–31 gibi birşey üretecek). Eğer farklı girişlerin büyük harfe göre dizinine alınmasını istiyorsanız, Büyük, küçük harfe duyarlıyı seçin.
   • Girişleri Otomatik olarak büyük harfle başla. Her girişin ilk harfini belgede nasıl görüneceğini düşünmeden otomatik büyütür.
   • Anahtarları ayrı giriş olarak gir. Kendi sayfa numarası olan anahtarlar için, bu seçeneği seçin.
   • Uyumluluk dosyası. dizinin içinde sonra kullanılmak için (dosya düğmesini kullanarak) dış dosya içeri alınabilir. Uyumluluk dosyası özel bir dosya biçimidir; Daha ileri bilgi için, Yardım > OpenOffice.org Yardım'a baş vurabilirsiniz(Pardusla gelen sürümde yardım dosyası yok). Uyumluluk dosyası dizinin üretilmesini hızlandırır, ne yazık ki sonradan yapacağınız dizinde kelimeler çok dikkatli seçilmiştir, sonuç dizini terşmle az alakalı girişlerle dolu olabilir, seçici dizinden daha az kullanışlı olur.
   • Sırala. gösterilirken dizinlerin nasıl sıralanacağını belirler. Tek seçenek abecesayısal(alphanumeric)dir, hangili dilin karakterleri kullanılacak seçebilirsiniz.

Girişler Sayfasını Kullanmak

Girişler sayfasını kullanarak her giriş için neyin ve nasıl gösterileceğini seçebilirsiniz. diyalog penceresi figür 16'dakine benzerdir.

Figür 16. Bir alfebetik dizin oluşturmak için girişler sayfası.Başlangıç için, seviye sütununda bir rakama tıklayın ve biçimlendirmek istediğiniz dizin seviyesini seçin.(Sonra seçimlerinizi bütün dizin seviyelerine uygulayabileceksiniz.) Yapı satırı o seviye için ögeleri gösterir. Yapı satırındaki her düğme bir ögeyi temsil eder:

 • E düğmesi metin girişini temsil eder.
 • T düğmesi sekme durağını temsil eder.
 • # düğmesi sayfa numarasını temsil eder.
 • CI düğmesi bölüm bilgisini temsil eder. Bu hemen gösterilmez fakat eklenebilir.

Yapı satırındaki her beyaz alan boşluğu temsil eder. Ever isterseniz tasarlanmış metin ekleyebilirsiniz.

Not: Bazı işletim sistemlerinde, E# ve E düğmeleri F# ve F olarak gösterilir, ve LS ve LE düğmeleri IS ve IF olarak gösterilir (E ve L nin al kısımları kesilmiş). Bu sorun OpenOffice.org gelecek sirümlerinde çözümlenecektir.

Biçemler, Sütunlar ve Arkaplan sayfalarını kullanmak

Refer to “Using the Styles page” on page 10, “Using the Columns page” on page 11, and “Using the Background page” on page 12.

Kaynakça Oluşturmak

Belgenizin içinde görünen bir kaynakça oluşturmak için, Tamamı tıklayın. Dizin/Tablo ekle diyalog kutusu kapanır ve kaynakça belgenizin içinde belirir.

Kaynakça için paragraf sitilinin belirlenmesi

İhtiyaçlarınıza uyan şekilde kaynakça paragraf stili 1'i değiştirebilirsiniz. Örneğin, Kaynakça listesindeki numara girişleri belirleyebilir ve Kaynakça Paragraf stili 1 ile bağlayabilirsiniz.Bunu yapmak için:

1) Stiller ve biçimlendirme penceresinde, stiller listesi ikonuna tıklayın. Sağlanan liste stilinden birini seçebilir veya değiştirebilir, yada yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Örneğin numaralandırma stil 1'i biçimlendireceğiz. Numaralandır 1'e sağ tıklayın ve açılan menüden düzenleyi seçin. (bakınız figür 28.)

Ögeleri değiştirmek

Yapı satırındaki ögelerden birini değiştirmek için, o ögeyi temsil eden düğmeye tıklayın ve sonra yapı satırının altındaki sıradaki düğmelerde yerine koymak istediğiniz ögeye tıklayın. Örneğin, bir sekme durağında metin değiştirmek için, yapı satırında E# düğmesine tıklayın (bastırılırken görünür) ve Mümkün ögeler satırında Sekme durağı dümesine tıklayın.

Ögeleri Silmek

Yapı satırından bir öge silmek için, o ögeyi temsil eden düğmeye tıklayın ve klavyeden Delete(Sil) tuşuna basın. Örneğin: sekme durağını silmek için, T düğmesine tıklayın ve sonra Delete tuşuna basın.

Öge Eklemek

Yapı satırına öge eklemek için:

1) Öge eklemek istediğiniz yerin yanındaki beyaz alana imleci yerleştirin.
2) Yapı satırındaki beş düğmeden birine tıklayın. (Örneğin, sekme durağı eklemek için, sekme durağını düğmesini tıklayın.) Yeni ögeyi temsil eden düğme yapı satırında belirecektir.

Karakter Biçemi Uygulamak

Yapı satırına her eklenen öge için ek biçimlendirme yapılabilir. Örneğin, metinin geri kalanında sayfa numaralarının farklı olmasını isteyebilirsiniz. Bunu yapmak için, yapı satırındaki ögelerden birine karakter biçemi uygulayın.

Bir ögeye karakter biçemi uygulamak için:

1) Yapı satırında, biçem uygulamak istediğiniz ögeyi temsil eden düğmeye tıklayın.
2) Arzu edilen biçemi karakter biçemi aşağı açılır listesinden seçin. Kelime işlemci seçilen ögeye, biçemi uygular.

Bir karakter biçeminin özelliklerini düzenlemek veya görüntülemek için, karekter biçemi aşağı açılır listesinden karakter biçemini seçin ve düzenle düğmesine basın.

Girişleri Biçimlendirmek

Biçim kısmındaki ek biçimlendirme seçeneklerini uygulayın.

Alfabetik sınırlayıcı. İlk harflerine göre bütün dizin girişlerini ayrırarak gösterecektir. Örneğin:
A
apple, 4
author, 10


B
break, 2
bus, 4
Virgülle ayrılmış anahtarlar. girişleri aynı satırda düzenler fakat virgül ile ayrılmışlardır.
Paragraf biçemi girintisine göre orantılı sekme konumu. Bu işaretlendiği zaman bireysel biçimlendirmelerine bağlı olarak girişler girintilendirilir. Girintili bir paragraf biçimine göre sekme durur. Eğer onay kutucuğu seçilmemiş ise, sekme durağı sol kenara göre ayarlanır.

Biçem, Sütun, Arkaplan sayfalarını kullanmak

Sayfa 10'daki biçimlendirmeler sayfasına bakın, sayfa 11'deki Sütunların kullanılması sayfası, ve sayfa 12'de Arkaplan sayfasını kullanmak.

Dizinin Bakımı

Dizinin görünüşünü değiştirmek:

1) Dizine her hangi bir yeri tıklayın sonra sağ tıklayın.
2) Açılan menüden, dizin/tablo düzenle'yi seçin. Dizin/Tablo ekle diyalog kutusu açılacaktır ve daha önce açıklanan beş sekmeyi kullanın ve kaydedin.

Dizini güncellemek veya silmek için, sayfa 14'de anlatılan "içindekiler tablosunun güncellenmesi" ve "içindekiler tablosunun içeriğinin silinmesi" kısmında anlatılan işlemi izleyin.

Varolan dizin girişlerinin silinmesi ve güncellenmesi

bir kere ilk harf girişi eklediğinizde, düzeltmeler veya yeni eklemeler yapabilirsiniz. Bunları şu basamakları izleyerek görebilir veya düzenleyebilirsiniz:

1) Alan gölgelendirmesinin etkin olduğundan emin olun (Araçlar > Seçenekler > OpenOffice.org> Görünüş > Metin Belgesi > Alan gölgesi), böylece dizin girişlerini daha rahat yerleştirebilirsiniz.
2) Belgenizin içinde imleci varolan dizin girişinin yanına yerleştirin ve sonra Düzenle > Dizin Giriş. Alternatif olarak, kelime yada metine sağ tıklayın ve menüden dizin girişini seçin.
3) Figür 17 'dekine benzer bir diyalog belirir. Çeşitli dizin girişleri arasında ileri ve geri oklarını kullanarak dolaşabilirsiniz. Eğer bir kelime veya cümle için birden çok giriş varsa, girişleri kaydırın.
4) Gerekli düzenlemeleri veya ekleri dizin girişlerine yapın ve bitirdiğinizde tamamı tıklayın.
Figür 17: Metin girişlerini görmek ve düzenlemek

Diğer tip dizinler oluşturmak ve kullanmak

Kelime işlemci le yapabileceğiniz tek tip dizin alfebetik dizin değildir. İzah edici resimler, tablolar, ve nesneler ve hatta kullanıcı tanımlı dizinler gibi diğer tip dizinler kelime işlemci tarafından desteklenmektedir Örneğin, metinde bahsedilen tür isimlerinin sadece bilimsel dizinini hazırlayabilir, ve ayrı bir dizinde türlerin sık rastlanınlan isimlerini belirtebilirsiniz.

Diğer tip dizinler oluşturmak için:

1) İmleci dizini oluşturmak istediğiniz yerde tıklayın.
2) Menü çubuğundan Ekle > Dizinler ve Tablolar > Dizinler ve Tablolar seçin
3) Dizin/Tablo ekle diyalog penceresinden (Figür 18) aşağı yaz listesinden istediğiniz dizini seçin.
4) Diğer kısımlarda açıklandığı gibi çeşitli sayfalar düzenleyin.
5) Tamam'ı tıklayın ve her şey ayarlandı.
Figür 18: Diğer Tip dizinler oluşturmak

Kaynakça Oluşturmak

Bir kaynakça kaymakları belgede göstermek için kullanışlıdır. Bu kaynaklar kaynakça veri tabanında ve belgenin kendi içinde ayrıca tutulur.

Bu bölüm nasıl:

 • Bir kaynakça veri tabanında girişlerin bakımını yapmak ve eklemek .
 • Belgeye kaynak eklemek.
 • Kaynakçayı biçimlendirmek.
 • Varolan kaynakçayı güncellemek ve düzenlemek.

Bu bölümün çoğunda Kelime İşlemci ile beraber gelen örnek veri tabanı kullanılmıştır. "Başlarken Kitabı"nda Bölüm 10 "Veri Tabanı ile başlamak" kısmına, kaynakça veri tabanında yeni bir tablo oluşturma hakkında bilgi kısmına bakın.

Bir kaynakça veri tabanı oluşturmak

Her ne kadar belgenin içindekiler ile referanslar oluşturabilirsiniz, ancak bir kaynakça veri tabanı oluşturmak diğer belgelerde de bunları tekrar kullanmanızı sağlayarak zamandan size tasarruf ettirir.

Kaynakça veri tabanı oluşturmak için şu basamakları izleyin:

1) Araçlar > Kaynakça veritabanını seçin. figür 19 dakine benzer bir diyalog çıkacak.
Figür 19:Kaynakça veritabanı ana penceresi
2) Bu pencerenin üst kısmını şunun için kullanabilirsiniz:
* Veri tabanındaki bilimsel kayıtları filitrelemek için (aşağıda “Süzgeçtan geçirme kayıtlarına bakınız”).
* Veri tabanındaki bazı detayları değiştirmek için (“Sütun detaylarını değiştirmeye").
* Alternatif bir veri kaynağı seçin (başka bir veri tabanı veya tablo) yada veri tabanının alanlarındaki detayları değiştirin.

Pencerenin orta kısmı tablo yerleşiminde, hesap tablosuna benzer şekildedir. Ek alanlara tabloyu sağa kaydırarak ulaşılabilir. alt kısım ise seçilen kayıtın içeriğini gösterir.

Kayıtları Süzgeçten geçirmek

Kaynakça veri tabanındaki belirli kayıtları süzgeçten geçirebilmek için, Kaynakça Veritabanı menü çubuğundan Araçlar > Süzgeç 'i seçin. Standart diyalog kutusunda (figür 20), süzgeçten geçirmek için alan ismi, koşul ve değeri seçin ve Tamamı tıklayın.

Figür 20:Kaynakça veritabanı için süzgeç ayarlamak

Sütun detayalarını değiştirmek

Kaynakça veritabanının sütunlarındaki detayları değiştirmek için, pencerenin üst kısmına yakın Sütun Düzenledüğmesine basın. biblio(Tercümanın notu: Biblio veri kaynağı dosyasına bu örnekte verilmiş ad.) Tablosu için sütun düzeni diyalog kutusu (Figür 21) gösterilecektir.

Figür 21:Kaynakça tablosu için sütun düzenlemek

Alan detaylarını değiştirmek

Kaynakça veri tabanında değişiklikler yapabilirsiniz (Örneğin , Alanları yeniden adlandırın veya alanların uzunluğunu değiştirin. ), bunları şu şekilde yapabilirsiniz:

1) Ana belgede (Kaynakça veritabanı ekranında değil), F4'e basın veya Görünüm > Veri Kaynaklarını seçerek veri kaynakları penceresini, figür 22'deki gibi açabilirsiniz.
2) Kaynakça veri tabanının doğru tablo olarak seçildiğinden emin olun. Doğru olanları seçmek için bazı seviyeler genişletebilirsiniz.
Figür 22:Kaynakça veritabanının veri kaynağı görünümü
3) Tablo girişinin üzerinde sağ tıklayın (örneğimizde adı biblio) ve Veritabanı Dosyasını Düzenle'yi seçin. Figür 23'dekine benzer bir pencere açacak, OpenOffice bileşeni Veritabanı ana menüsünü açar.
Figür 23:Veritabanları ile çalışmak için Ana pencere
4) Eğer Tablolar (Veritabanı görünümünde) seçilmiş değil ise, şimdi onu seçin.
5) Tablolar kısmında biblio tablosuna sağ tıklayın ve içerik menüsünden Düzenle'yi seçerek Figür 24'de gösterildiği gibi bir pencere açınız.
6) Şimdi bu satırlardan birisini seçebilirsiniz ve gerekli olduğu şeklide Alan Özelliklerini düzenleyebilirsiniz.
7) Değişiklerin kaydedilmesinin onaylanması, size sorulacaktır.


Not:

OOo’nun veri tabanı özelliklerinin nasıl kulanılacağı hakkında daha fazla bilgi için, Başlarken Kitabında Bölüm 10 “Veri Tabanı ile Başlamak”a bakınız.

Figure 24. Tablo özelliklerini düzenleme penceresi

Veri tabanına girişler eklemek

Veri tabanına giriş eklemek için:

1) Sayfa 25'deki figür 19da görülen pencerenin alt kısmını kullanarak kayıtları direkt ekleyebilirsiniz.
2) Her alanı gerektiği şekilde doldururn. Alanlar arasında dolaşmak için Tab(sekme) tuşunu kullanın.
3) kısa isim alanında eşsiz bir isim kullanmak en iyisidir. Bu belgelere giriş eklemek için kullanılacaktır.
4) Girişi bitirmek için son sekmeye gidin ve bir kere daha Tab(sekme) tuşuna basın.

Notlar:

Kaynakça Veri tabanı penceresinde Identifier(Belirtec) sütunun alt kısmında Kısa isim etiketi bulunur. Eğer belgeniz [Yazar, tarih] alıntı biçimi gerekiyorsa , veri tabanının alanına gereken biçimde bilgi kaydetmek için Identifier(kullanın) (Kısa isim). Eğer basit alıntı numaralama sistemi kullanıyorsanız (ör. [1],[2],...), Identifier(belirteç) (kısa isim)alanında eşsiz bir referans kullanın. Belgedeki konumuna göre Kelime İşlemci otomatik olarak numaralandıracaktır.

Veritabanındaki girişlerin bakımı

Veritabanındaki girişlerin bakımı için daha önceki bölümdeki Kaynakça veritabanı penceresini kullanın. Uygun alana tıklayın ve uygun şekilde metini düzenleyin. Düzenlenen metinler fare imleci üzerinden kalktıktan sonra otomatik olarak kayıt edilecektir.

Belge içine bir kaynak(alıntı) eklemek

Kelime İşlemci belge metininde iki yol ile kaynakları(alıntıları) gösterir:

 • Kaynakçalandırılmış belgelerde Yazar adı ve tarih kullanarak yaplan, örneğin [Smith, 2004], aynı her kaynak girişinin Identifier(belirtec) (kısa isim)ı gibi .
 • Kaynakçalandırılmış belgelerde metin içinde oluşlarına göre numaralandırma ile, örneğin [1].

İpucu

Belgede kullanılacak alıntı biçimini belirlemek için, Dizin/Tablo ekle diyaloğundaki, Dizin/Tablo sayfasını sayfada anlatıldığı gibi kullanın.


Kaynakça veri tabanından bir belgenin içine kaynak eklemek:

1) Kaynağın belirmesini istediğiniz yere, imleci yerleştirin.
2) Ana menüden, Ekle > Dizinler ve tablolar < Kaynakça girişi seçin.
3) Kaynakça girişi ekle diyalog kutusunda, figür 25, kutunun üst kısmında Kaynakça veri tabanından seçin. ( Ayrıca Belge içeriğindeni seçip, belgenin kendinden bir kaynak girebilirsiniz, bu yöntem aynı bölümün kapsamında değildir.)
Figür 25. Belgeye kaynakça girişleri eklemek
4) Kısa ad açılır menüsünden kaynakça seçin. Seçilen referansın yazar ve başlığı, istediğiniz kaynakçamı olduğunu kontrol etmek için diyalog kutusunun ortasında belirecektir.
5) Belgeye kaynakçayı eklemek için, Ekleyi tıklayın.
6) diyalog kutusunu açık tutup, belgeye başka kaynakçada ekleyebilirsiniz; kapatıp, yeniden açmaya ihtiyacınız yok.
7) Bütün kaynakçaları eklemeyi bitirdiğinizde, Kapatı seçin.

Kaynakçayı Biçimlendirmek

Kaynakçayı biçimlendirmek seçimleri iki yerde seçmeyi gerektirir:

 • Dizin/Tablo Ekle diyaloğu ( bu bölümde ele alınmıştır )
 • Kaynakça 1 paragraf stili ( bakınız sayfa 32 )

Kaynakça oluşturmak için:

1) kaynakçayı eklemek istediğiniz yere imleci yerleştirin.
2) Ekle > Dizinler ve Tablolar > Dizinler ve tablolar... ve türü Kaynakça olarak değiştirin, benzeri figür 26'da gösterilmiştir.
Figür 26. Bir kaynakça eklemek

Dizin/Tablo ekle diyaloğunun beş sayfası vardır.

Dizin/Tablo ekle diyaloğunu kullanmak

Temel ayarlar bu sayfada seçilmektedir.

1) Kaynakçaya bir başlık vermek için, Başlık alanına başlığı girin. (Bir Başlık zorunlu değildir.)
2) Eli ile yapılan değişikliklere karşı koruma'yı seçerek kaynakçayı yanlışlıkla değiştirilmekten koruyabilirsiniz. Eğer bu kutu onaylanmış ise, kaynakça sadece menüden veya Dizi/Tablo Ekle penceresinden değiştirilebilir. Eğer bu kutucuk işaretli değilse, kaynakça doğrudan belge sayfasından, diğer metinler gibi değiştirilebilir.
3) Kaynakça girişlerinin belgenin gözdesindede numaralandırılması için (Örneğin, [1], [2], ... ), numara girişlerini seçin. Eğer, belgede alan belirleyici(veri tabanından) görünmesini istiyorsanız, bu onay kutucuğunu temizleyin.
4) Belgenin gövdesinde görünecek olan referans girişlerin parantezlerinin tipini seçebilirsiniz.
5) Gerekli olan sıralamayı belirleyin. Şuan sadece Alfanumerik sıralama destekleniyor. Metinde ardışık dizi olarak sıralamak için Girişiler sekmesini kullanın.

Girişler Sayfasını Kullanmak

Bu sayfanın yapısı daha önceki kısımlar ile benzerdir (bakınız Figür 27).

Figür 27. Kaynakçalar için girişler sayfası

Giriş türüne göre girişin nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz veya bütün girişlere aynı biçimi uygulamak için Hepsi düğmesine basın.

Kaynak veri tabanında bulunan alanları temel alarak giriş yapısı belirlenir. Ön tanımlı olanlar:

 • Ya – Yazar
 • Ba – Başlık
 • Yı - Yıl

Girişlerin nasıl sıralanacağını belirlemek için Sırala seçeneğini düzenleyin. Metinde göründüğü gibi ardışık olarak düzenlemek için, Belge konumunu seçin. Alfanümerik alarak sıralamak için, içeriği seçin. Anahtarları kaynaçalarla benzer şekilde guruplamak için kullanın.

Biçemler, Sütunlar, ve Arkaplan sayfalarının kullanımı

Sayfa 10 daki Biçem kullanımı sayfasına bakın, Sütun kullanımı sayfası sayfa 11'de ve Arkaplan kullanma sayfası sayfa 12'dedir.

Kaynakçayı Oluşturmak

Kaynakçayı belgenizde oluşturup, belgenizde görünmesini istiyorsanız, Tamamı tıklayın. Dizn/Tablo ekle kutusunu kapatır ve kaynakça belgenizde belirir.

Kaynakçanın paragraf türünün belirlenmesi

ihtiyaçlarınıza uygun şekilde 'Kaynakça 1 paragraf stili düzenleye bilirsiniz.Örneğin, Kaynakça listesinde Rakam için, bir numaralandırma biçimi belirlemelisiniz ve bu numaralama stilini Kaynakça 1 paragraf türüne bağlamalısınız. Bunu yapmak için:

1) Biçemler ve Biçimlendirme pencersinde, liste biçemleri ikonunu tıklayın. Yeni bir liste biçemi veya saglanan bir tanede değişiklik yapabilirsiniz. Bu örnekte biz Numaralama 1 biçemizni dzenleyeceğiz. Numaralama 1 'e sağ tıklayın ve açılan menüden düzenleyi seçin ( bakınız figür 28.)
Figür 28. Bir numaralama stili düzenlemek
2) Numaralama biçemi diyalogunda, seçenekler sayfasına gidin. Örneğimizde köşeli parantez içinde rakamlarımızı istiyoruz. Bunu yapmak için Figür 29'da gösterildiği gibi Önce kutusuna [ ve sonra kutusuna ] yazın.
Figür 29. Numaralı listede nurmalardan önce ve sonra köşeli parantez koymak
3) Now go to the Position tab of the Numbering style dialog. In the Spacing to text box, specify how much indentation you want for the second and following lines of any item in the bibliography list of your document. Often you will need to experiment a bit to see what is the best setting. In our example (Figure 30), we have chosen 0.80 cm.
Figür 30. Kenarla metin arasındaki mesafenin ayarlanması
4) Tamamı tıklayarak ayarları kaydedin ve Numaralandırma türü diyaloğunu kapatın. Biçemler ve biçimlendirme diyaloğuna geri dönün, Paragraf biçemleri aşağı açılır listesinden(Biçemler ve biçimler diyaloğunun altında yer alan aşağı açılır menü) Tüm Biçemleri seçin, sonra kaynaça dizini 1 (Bibliography 1 Türkçesinde sanırım bu) ve sağ tıklayıp düzenleyi seçin.
5) Paragraf biçemi diyaloğunda, Numaralama sekmesine gidin aşağı açılır menüden Numaralama 1'i seçin. Bakınız figür 31.) Tamamı tıklayın Kaynakça dizini paragraf biçemini değiştirmek için bunu kaydedin.


Figür 31. Paragraf tipine numaralama tipini uygulamak

Kaynakçayı oluşturduğunuzda, liste figür 32 de görünen gibi olacaktır.

Figür 32. Kaynakça dizini 1 paragraf biçeminin ayarlanmasının sonucu

Varolan Kaynakçanın düzenlenmesi ve güncellenmesi

Kaynakça girişlerinin görünümünün düzenlenmesi için:

1) Kaynakçanın içinde her hangi bir yerde sağ tıklayın.
2) Açılır menüden Dizin/Tablo düzenleyi seçin. Dizin/Tablo ekle diyalog kutusu açılacaktır ve daha önce açıkladığımız bu açılan 5 sayfayı kullanarak tabloyu düzenleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

Kaynakçayı güncellemek veya silmek için, "Tablo içeriğinin güncellenmesi" ve "Tablo içeriğinin silinmesi" sayfa 15'de açıklandığı gibi yapılmaktadır.