Picasa

Debian Türkiye sitesinden

Picasa

Bilgisayarınızdaki resimleri bulan ve yönetmenize yardımcı olan bir yazılımdır. Resimler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmenize yardımcı olur. Programın arayüzü şuan İngilizcedir.

Ekran Görüntüsü

Picasa3.png

Kurulum

Basamak 1:

İkidepodan birisini etc/apt/source.list dosyasına yetkili kullanıcı olarak ekleyin. (Yardım için bakınız: Source.list)

# Google Kararlı Deposu
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free
# Google testing Deposu
deb http://dl.google.com/linux/deb/ testing non-free

Basamak 2:

su

apt-get update

şöyle bir hata alıcaksınız çünkü google deposu anahtar yüklemenizi istiyor

W: GPG error: http://dl.google.com testing Release: 
The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: 
NO_PUBKEY A040830F7FAC5991
W: You may want to run apt-get update to correct these problems

çözümü

Basamak 3:

Kaynak: http://www.google.com/linuxrepositories/scripted.html

Konsol veya Terminale

su 
wget https://dl-ssl.google.com/linux/google-repo-setup.sh
bash google-repo-setup.sh  

yazın şuna benzer bir çıktı alıcaksınız

puma@debian:~$ su
Parola:
debian:/home/puma# wget https://dl-ssl.google.com/linux/google-repo-setup.sh
--2008-10-09 19:41:43--  https://dl-ssl.google.com/linux/google-repo-setup.sh
dl-ssl.google.com çözümleniyor... 66.249.93.91, 66.249.93.93, 66.249.93.136, ...
dl-ssl.google.com[66.249.93.91]:443 bağlanılıyor... bağlantı kuruldu.
HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor... 200 OK
Uzunluk: 10784 (11K) [application/x-sh]
Saving to: `google-repo-setup.sh'

100%[======================================>] 10.784      12,2K/s   in 0,9s

2008-10-09 19:41:47 (12,2 KB/s) - `google-repo-setup.sh' kaydedildi [10784/10784]

debian:/home/puma# bash google-repo-setup.sh
Configuring for 'apt' package manager.

Using '/usr/bin/wget' to download key.

Key file is '/home/puma/linux_signing_key.pub'.


Installing Google package signing key...
OK
Adding Google repository to APT sources...
added to '/etc/apt/sources.list.d/google.list'
Syncing repository index...

Done.
debian:/home/puma#

Basamak 4:

apt-get install picasa

Basamak 5:

Picasa1.png

Next seçin.

Basamak 6:

Picasa2.png

I Agree seçip telif haklarını kabul edin.

Kurulum tamamlandı debian menüsüne eklendi. Grafik programları arasında yer almaktadır.

Kaynaklar