Potrace

Debian Türkiye sitesinden

Potrace-logo-150.png Potrace

Bitmap'leri vektör grafiklere dönüştürmek.

Synaptic'te Potrace'de bulunmaktadır.

Tanım

Potrace bitmap'i izlemek için bir araçtır, bunun anlamı, bir bitmap'i düzgün, ölçeklendirilebilir bir resime dönüştürmektir. Girdi bir bitmap'dir (PBM, PGM, PPM, veya BMP biçimi) ve ön tanımlı çıktı ise küçültülmüş betik sonrası dosyasıdır (encapsulated PostScript file (EPS)). Tipik kullanımı örneğin üniversite veya şirket logosu, el yazısı notları gibi taranmış verilerden EPS dosyaları oluşturmaktır. Sonuç dosyası bitmap gibi tırtıklı değildir, ama düzgündür. Sonra her hangi bir çözünürlüğe getirilebilir.

Potrace şuan şu çıktı dosyalarını verebilir: EPS, PostScript, PDF, SVG (scalable vector graphics), Xfig, Gimppath, ve PGM (kolay kırık yok etmek için). Ekler sonra yapılabilir

Mkbitmap Potrace dağıtılan bir programdır. onunla renkli ve gri tonlama girdiyi ön işlemden geçirip daha iyi iz sürmeyi sağlayabilirsiniz. mkbitmap örnekleri sayfasına bakın.

Örnek:

Head-orig3.png Head-smooth3.png
Orijinal resim Potrace çıktısı

daha çok örnek

Kullanımı

Potrace 1.8. bitmapleri vektör grafiklere dönüştürür.

kullanımı: potrace [seçenekler] [dosya...]

Genel seçenekler:

-h, --help      - bu yardım mesajını yaz ve çık
-v, --version     - sürüm bilgisini yaz ve çık
-l, --license     - lisans bilgisini yaz ve çık 
-V, --show-defaults  - içine gömülerek derlenmiş ön tanımlıları yaz ve çık 
--progress         - işlem çubuğunu göster


Girdi/çıktı seçnekleri:

-o, --output file   - çıktı dosyası

Sonlandırma seçimi:

-e, --eps      - EPS sonlandırması (encapsulated postscript) (ön tanımlı)
-p, --postscript   - Postscript sonlandırması
-s, --svg      - SVG sonlandırması (ölçeklendirilebilir vektör grafikleri) (scalable vector graphics) 
-g, --pgm      - PGM sonlandırması (portatif gri tonlama) 
(portable greymap)
-b, --backend name  - isime göre sonlandırma seç

Algoritma seçenekleri:

-z, --turnpolicy policy  - adres bozulması sorununu nasıl çözecek 
-t, --turdsize n      - bu boyuta kadar olan benekleri yok et (ön tanımlı 2)
-a, --alphamax n      - köşe eşiği parametresi (ön tanımlı 1)
-n, --longcurve      - kavis iyileştirmesini kapat
-O, --opttolerance n    - kavis iyileştirmesi tolesansı (ön tanımlı 0.2)
-u, --unit n        - 1/birim piksele kadar çıktıyı niceliklendir (ön tanımlı 10)
-d, --debug n       - n tipinde hata ayıklama çıktısı oluştur (n=1,2,3)

Ölçeklendirme ve konumlandırma seçenekleri:

-W, --width dim      - çıktı resminin genişliği
-H, --height dim      - çıktı resminin yüksekliği
-r, --resolution n[xn]   - çözünürlük (dpi olarak)
-x, --scale n[xn]     - ölçek faktörü (pgm sonlandırması)
-S, --stretch n      - yçözünürlük/xçözünürlük
-A, --rotate angle     - saat yönünün tersine şu açı kadar çevir. 
-M, --margin dim      - kenar boşluğu
-L, --leftmargin dim    - sol kenar 
-R, --rightmargin dim   - sağ kenar 
-T, --topmargin dim    - üst kenar
-B, --bottommargin dim   - alt kenar

Bazı sonlar tarafından desteklenen çıktı seçnekleri:

-C, --color #rrggbb    - çizgi rengini ayarla (ön tanımlı siyah)
--fillcolor #rrggbb    - doldurma rengini ayarla (ön tanımlı şeffaf)
--opaque          - beyaz şekilleri opak yapar. 
--group          - ilgili adresleri bir araya getirip gurupla 

Postscript/EPS seçenekleri:

-P, --pagesize format   - sayfa boyutu (ön tanımlı mektup)
-c, --cleartext      - çıktıyı sıkıştırma 
-2, --level2        - postscript seviye 2 sıkıştırma (ön tanımlı) kullan
-3, --level3        - postscript seviye 3 sıkıştırma kullan
-q, --longcoding      - dosya boyutu için iyileştirme 

PGM seçnekleri:

-G, --gamma n       - kırıkları yok etmek için gama değeri (ön tanımlı 2.2)

Diğer yazılım için arayüz sağlama seçenekleri:

-k, --blacklevel n     - girdi dosyasında siyah/beyaz sona erdirme (ön tanımlı 0.5)
-i, --invert        - bitmap izi sür

Boyutların çeşitli birimleri olabilir, ör. 6.5in, 15cm, 100pt. Ön tanımlı inç'dir (pgm ve gimppath sonları için piksel). olası girdi biçimleri: pnm (pbm, pgm, ppm), bmp. Sonlar ise: eps, postscript, ps, pdf, svg, pgm, gimppath, xfig.

kullanımı ilgi daha ayrıntılı bilgi için man sayfasına bakın. http://potrace.sourceforge.net/potrace.html

ilgili baglantılar